where i deviate from standard mastodon assets
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

cs.json 23KB


 1. {
 2. "account.add_or_remove_from_list": "Přidat nebo odstranit ze seznamů",
 3. "account.badges.bot": "Robot",
 4. "account.block": "Zablokovat uživatele @{name}",
 5. "account.block_domain": "Skrýt vše z {domain}",
 6. "account.blocked": "Blokován/a",
 7. "account.direct": "Poslat přímou zprávu uživateli @{name}",
 8. "account.domain_blocked": "Doména skryta",
 9. "account.edit_profile": "Upravit profil",
 10. "account.endorse": "Představit na profilu",
 11. "account.follow": "Sledovat",
 12. "account.followers": "Sledující",
 13. "account.followers.empty": "Tohoto uživatele ještě nikdo nesleduje.",
 14. "account.follows": "Sledovaní",
 15. "account.follows.empty": "Tento uživatel ještě nikoho nesleduje.",
 16. "account.follows_you": "Sleduje vás",
 17. "account.hide_reblogs": "Skrýt boosty od uživatele @{name}",
 18. "account.link_verified_on": "Vlastnictví tohoto odkazu bylo zkontrolováno {date}",
 19. "account.locked_info": "Stav soukromí tohoto účtu je nastaven na zamčeno. Jeho vlastník ručně posuzuje, kdo ho může sledovat.",
 20. "account.media": "Média",
 21. "account.mention": "Zmínit uživatele @{name}",
 22. "account.moved_to": "{name} se přesunul/a na:",
 23. "account.mute": "Skrýt uživatele @{name}",
 24. "account.mute_notifications": "Skrýt oznámení od uživatele @{name}",
 25. "account.muted": "Skryt/a",
 26. "account.posts": "Tooty",
 27. "account.posts_with_replies": "Tooty a odpovědi",
 28. "account.report": "Nahlásit uživatele @{name}",
 29. "account.requested": "Čekám na schválení. Kliknutím zrušíte požadavek o sledování",
 30. "account.share": "Sdílet profil uživatele @{name}",
 31. "account.show_reblogs": "Zobrazit boosty od uživatele @{name}",
 32. "account.unblock": "Odblokovat uživatele @{name}",
 33. "account.unblock_domain": "Odkrýt doménu {domain}",
 34. "account.unendorse": "Nepředstavit na profilu",
 35. "account.unfollow": "Přestat sledovat",
 36. "account.unmute": "Odkrýt uživatele @{name}",
 37. "account.unmute_notifications": "Odkrýt oznámení od uživatele @{name}",
 38. "alert.unexpected.message": "Objevila se neočekávaná chyba.",
 39. "alert.unexpected.title": "Jejda!",
 40. "boost_modal.combo": "Příště můžete pro přeskočení kliknout na {combo}",
 41. "bundle_column_error.body": "Při načítání tohoto komponentu se něco pokazilo.",
 42. "bundle_column_error.retry": "Zkuste to znovu",
 43. "bundle_column_error.title": "Chyba sítě",
 44. "bundle_modal_error.close": "Zavřít",
 45. "bundle_modal_error.message": "Při načítání tohoto komponentu se něco pokazilo.",
 46. "bundle_modal_error.retry": "Zkusit znovu",
 47. "column.blocks": "Blokovaní uživatelé",
 48. "column.community": "Místní časová osa",
 49. "column.direct": "Přímé zprávy",
 50. "column.domain_blocks": "Skryté domény",
 51. "column.favourites": "Oblíbené",
 52. "column.follow_requests": "Požadavky o sledování",
 53. "column.home": "Domů",
 54. "column.lists": "Seznamy",
 55. "column.mutes": "Skrytí uživatelé",
 56. "column.notifications": "Oznámení",
 57. "column.pins": "Připnuté tooty",
 58. "column.public": "Federovaná časová osa",
 59. "column_back_button.label": "Zpět",
 60. "column_header.hide_settings": "Skrýt nastavení",
 61. "column_header.moveLeft_settings": "Posunout sloupec doleva",
 62. "column_header.moveRight_settings": "Posunout sloupec doprava",
 63. "column_header.pin": "Připnout",
 64. "column_header.show_settings": "Zobrazit nastavení",
 65. "column_header.unpin": "Odepnout",
 66. "column_subheading.settings": "Nastavení",
 67. "community.column_settings.media_only": "Pouze média",
 68. "compose_form.direct_message_warning": "Tento toot bude odeslán pouze zmíněným uživatelům.",
 69. "compose_form.direct_message_warning_learn_more": "Zjistit více",
 70. "compose_form.hashtag_warning": "Tento toot nebude zobrazen pod žádným hashtagem, neboť je neuvedený. Pouze veřejné tooty mohou být vyhledány podle hashtagu.",
 71. "compose_form.lock_disclaimer": "Váš účet není {locked}. Kdokoliv vás může sledovat a vidět vaše příspěvky pouze pro sledující.",
 72. "compose_form.lock_disclaimer.lock": "uzamčen",
 73. "compose_form.placeholder": "Co se vám honí hlavou?",
 74. "compose_form.poll.add_option": "Přidat volbu",
 75. "compose_form.poll.duration": "Délka ankety",
 76. "compose_form.poll.option_placeholder": "Volba {number}",
 77. "compose_form.poll.remove_option": "Odstranit tuto volbu",
 78. "compose_form.publish": "Tootnout",
 79. "compose_form.publish_loud": "{publish}!",
 80. "compose_form.sensitive.hide": "Označit média jako citlivá",
 81. "compose_form.sensitive.marked": "Média jsou označena jako citlivá",
 82. "compose_form.sensitive.unmarked": "Média nejsou označena jako citlivá",
 83. "compose_form.spoiler.marked": "Text je skrytý za varováním",
 84. "compose_form.spoiler.unmarked": "Text není skrytý",
 85. "compose_form.spoiler_placeholder": "Sem napište vaše varování",
 86. "confirmation_modal.cancel": "Zrušit",
 87. "confirmations.block.block_and_report": "Blokovat a nahlásit",
 88. "confirmations.block.confirm": "Blokovat",
 89. "confirmations.block.message": "Jste si jistý/á, že chcete zablokovat uživatele {name}?",
 90. "confirmations.delete.confirm": "Smazat",
 91. "confirmations.delete.message": "Jste si jistý/á, že chcete smazat tento toot?",
 92. "confirmations.delete_list.confirm": "Smazat",
 93. "confirmations.delete_list.message": "Jste si jistý/á, že chcete tento seznam navždy smazat?",
 94. "confirmations.domain_block.confirm": "Skrýt celou doménu",
 95. "confirmations.domain_block.message": "Jste si opravdu, opravdu jistý/á, že chcete blokovat celou doménu {domain}? Ve většině případů stačí zablokovat nebo skrýt pár konkrétních uživatelů, což se doporučuje. Z této domény neuvidíte obsah v žádné veřejné časové ose ani v oznámeních. Vaši sledující z této domény budou odstraněni.",
 96. "confirmations.mute.confirm": "Skrýt",
 97. "confirmations.mute.message": "Jste si jistý/á, že chcete skrýt uživatele {name}?",
 98. "confirmations.redraft.confirm": "Smazat a přepsat",
 99. "confirmations.redraft.message": "Jste si jistý/á, že chcete smazat a přepsat tento toot? Oblíbení a boosty budou ztraceny a odpovědi na původní příspěvek budou opuštěny.",
 100. "confirmations.reply.confirm": "Odpovědět",
 101. "confirmations.reply.message": "Odpovězením nyní přepíšete zprávu, kterou aktuálně píšete. Jste si jistý/á, že chcete pokračovat?",
 102. "confirmations.unfollow.confirm": "Přestat sledovat",
 103. "confirmations.unfollow.message": "jste si jistý/á, že chcete přestat sledovat uživatele {name}?",
 104. "embed.instructions": "Pro přidání tootu na vaši webovou stránku zkopírujte níže uvedený kód.",
 105. "embed.preview": "Takhle to bude vypadat:",
 106. "emoji_button.activity": "Aktivita",
 107. "emoji_button.custom": "Vlastní",
 108. "emoji_button.flags": "Vlajky",
 109. "emoji_button.food": "Jídla a nápoje",
 110. "emoji_button.label": "Vložit emoji",
 111. "emoji_button.nature": "Příroda",
 112. "emoji_button.not_found": "Žádná emoji!! (╯°□°)╯︵ ┻━┻",
 113. "emoji_button.objects": "Předměty",
 114. "emoji_button.people": "Lidé",
 115. "emoji_button.recent": "Často používaná",
 116. "emoji_button.search": "Hledat…",
 117. "emoji_button.search_results": "Výsledky hledání",
 118. "emoji_button.symbols": "Symboly",
 119. "emoji_button.travel": "Cestování a místa",
 120. "empty_column.account_timeline": "Tady nejsou žádné tooty!",
 121. "empty_column.account_unavailable": "Profil nedostupný",
 122. "empty_column.blocks": "Ještě jste nezablokoval/a žádného uživatele.",
 123. "empty_column.community": "Místní časová osa je prázdná. Napište něco veřejně a rozhýbejte to tu!",
 124. "empty_column.direct": "Ještě nemáte žádné přímé zprávy. Pokud nějakou pošlete nebo dostanete, zobrazí se zde.",
 125. "empty_column.domain_blocks": "Ještě nejsou žádné skryté domény.",
 126. "empty_column.favourited_statuses": "Ještě nemáte žádné oblíbené tooty. Pokud si nějaký oblíbíte, zobrazí se zde.",
 127. "empty_column.favourites": "Tento toot si ještě nikdo neoblíbil. Pokud to někdo udělá, zobrazí se zde.",
 128. "empty_column.follow_requests": "Ještě nemáte žádné požadavky o sledování. Pokud nějaký obdržíte, zobrazí se zde.",
 129. "empty_column.hashtag": "Pod tímto hashtagem ještě nic není.",
 130. "empty_column.home": "Vaše domovská časová osa je prázdná! Začněte navštívením {public} nebo použijte hledání a seznamte se s dalšími uživateli.",
 131. "empty_column.home.public_timeline": "veřejné časové osy",
 132. "empty_column.list": "V tomto seznamu ještě nic není. Pokud budou členové tohoto seznamu psát nové tooty, objeví se zde.",
 133. "empty_column.lists": "Ještě nemáte žádný seznam. Pokud nějaký vytvoříte, zobrazí se zde.",
 134. "empty_column.mutes": "Ještě jste neskryl/a žádné uživatele.",
 135. "empty_column.notifications": "Ještě nemáte žádná oznámení. Začněte konverzaci komunikováním s ostatními.",
 136. "empty_column.public": "Tady nic není! Napište něco veřejně, nebo začněte ručně sledovat uživatele z jiných serverů, aby tu něco přibylo",
 137. "follow_request.authorize": "Autorizovat",
 138. "follow_request.reject": "Odmítnout",
 139. "getting_started.developers": "Vývojáři",
 140. "getting_started.directory": "Adresář profilů",
 141. "getting_started.documentation": "Dokumentace",
 142. "getting_started.heading": "Začínáme",
 143. "getting_started.invite": "Pozvat lidi",
 144. "getting_started.open_source_notice": "Mastodon je otevřený software. Na GitHubu k němu můžete přispět nebo nahlásit chyby: {github}.",
 145. "getting_started.security": "Zabezpečení",
 146. "getting_started.terms": "Podmínky používání",
 147. "hashtag.column_header.tag_mode.all": "a {additional}",
 148. "hashtag.column_header.tag_mode.any": "nebo {additional}",
 149. "hashtag.column_header.tag_mode.none": "bez {additional}",
 150. "hashtag.column_settings.select.no_options_message": "Žádné návrhy nenalezeny",
 151. "hashtag.column_settings.select.placeholder": "Zadejte hashtagy…",
 152. "hashtag.column_settings.tag_mode.all": "Všechny z těchto",
 153. "hashtag.column_settings.tag_mode.any": "Jakékoliv z těchto",
 154. "hashtag.column_settings.tag_mode.none": "Žádné z těchto",
 155. "hashtag.column_settings.tag_toggle": "Zahrnout v tomto sloupci dodatečné tagy",
 156. "home.column_settings.basic": "Základní",
 157. "home.column_settings.show_reblogs": "Zobrazit boosty",
 158. "home.column_settings.show_replies": "Zobrazit odpovědi",
 159. "intervals.full.days": "{number, plural, one {# den} few {# dny} many {# dne} other {# dní}}",
 160. "intervals.full.hours": "{number, plural, one {# hodina} few {# hodiny} many {# hodiny} other {# hodin}}",
 161. "intervals.full.minutes": "{number, plural, one {# minuta} few {# minuty} many {# minuty} other {# minut}}",
 162. "introduction.federation.action": "Další",
 163. "introduction.federation.federated.headline": "Federovaná",
 164. "introduction.federation.federated.text": "Veřejné příspěvky z jiných serverů ve fedivesmíru se zobrazí na federované časové ose.",
 165. "introduction.federation.home.headline": "Domů",
 166. "introduction.federation.home.text": "Příspěvky od lidí, které sledujete, se objeví ve vašem domovském proudu. Můžete sledovat kohokoliv na jakémkoliv serveru!",
 167. "introduction.federation.local.headline": "Místní",
 168. "introduction.federation.local.text": "Veřejné příspěvky od lidí ze stejného serveru jako vy se zobrazí na místní časové ose.",
 169. "introduction.interactions.action": "Dokončit tutoriál!",
 170. "introduction.interactions.favourite.headline": "Oblíbení",
 171. "introduction.interactions.favourite.text": "Oblíbením si můžete uložit toot na později a dát jeho autorovi vědět, že se vám líbí.",
 172. "introduction.interactions.reblog.headline": "Boost",
 173. "introduction.interactions.reblog.text": "Boostnutím můžete sdílet tooty jiných lidí s vašimi sledujícími.",
 174. "introduction.interactions.reply.headline": "Odpověď",
 175. "introduction.interactions.reply.text": "Můžete odpovídat na tooty jiných lidí i vaše vlastní, což je propojí do konverzace.",
 176. "introduction.welcome.action": "Jdeme na to!",
 177. "introduction.welcome.headline": "První kroky",
 178. "introduction.welcome.text": "Vítejte ve fedivesmíru! Za malou chvíli budete moci posílat zprávy a povídat si se svými přátely přes širokou škálu serverů. Tento server, {domain}, je však speciální—je na něm váš profil, proto si zapamatujte jeho jméno.",
 179. "keyboard_shortcuts.back": "k návratu zpět",
 180. "keyboard_shortcuts.blocked": "k otevření seznamu blokovaných uživatelů",
 181. "keyboard_shortcuts.boost": "k boostnutí",
 182. "keyboard_shortcuts.column": "k zaměření na toot v jednom ze sloupců",
 183. "keyboard_shortcuts.compose": "k zaměření na psací prostor",
 184. "keyboard_shortcuts.description": "Popis",
 185. "keyboard_shortcuts.direct": "k otevření sloupce s přímými zprávami",
 186. "keyboard_shortcuts.down": "k posunutí dolů v seznamu",
 187. "keyboard_shortcuts.enter": "k otevření tootu",
 188. "keyboard_shortcuts.favourite": "k oblíbení",
 189. "keyboard_shortcuts.favourites": "k otevření seznamu oblíbených",
 190. "keyboard_shortcuts.federated": "k otevření federované časové osy",
 191. "keyboard_shortcuts.heading": "Klávesové zkratky",
 192. "keyboard_shortcuts.home": "k otevření domovské časové osy",
 193. "keyboard_shortcuts.hotkey": "Klávesová zkratka",
 194. "keyboard_shortcuts.legend": "k zobrazení této legendy",
 195. "keyboard_shortcuts.local": "k otevření místní časové osy",
 196. "keyboard_shortcuts.mention": "ke zmínění autora",
 197. "keyboard_shortcuts.muted": "k otevření seznamu skrytých uživatelů",
 198. "keyboard_shortcuts.my_profile": "k otevření vašeho profilu",
 199. "keyboard_shortcuts.notifications": "k otevření sloupce s oznámeními",
 200. "keyboard_shortcuts.pinned": "k otevření seznamu připnutých tootů",
 201. "keyboard_shortcuts.profile": "k otevření autorova profilu",
 202. "keyboard_shortcuts.reply": "k odpovězení",
 203. "keyboard_shortcuts.requests": "k otevření seznamu požadavků o sledování",
 204. "keyboard_shortcuts.search": "k zaměření na hledání",
 205. "keyboard_shortcuts.start": "k otevření sloupce „začínáme“",
 206. "keyboard_shortcuts.toggle_hidden": "k zobrazení/skrytí textu za varováním o obsahu",
 207. "keyboard_shortcuts.toot": "k napsání úplně nového tootu",
 208. "keyboard_shortcuts.unfocus": "ke zrušení zaměření na psací prostor/hledání",
 209. "keyboard_shortcuts.up": "k posunutí nahoru v seznamu",
 210. "lightbox.close": "Zavřít",
 211. "lightbox.next": "Další",
 212. "lightbox.previous": "Předchozí",
 213. "lightbox.view_context": "Zobrazit kontext",
 214. "lists.account.add": "Přidat do seznamu",
 215. "lists.account.remove": "Odebrat ze seznamu",
 216. "lists.delete": "Smazat seznam",
 217. "lists.edit": "Upravit seznam",
 218. "lists.edit.submit": "Změnit název",
 219. "lists.new.create": "Přidat seznam",
 220. "lists.new.title_placeholder": "Název nového seznamu",
 221. "lists.search": "Hledejte mezi lidmi, které sledujete",
 222. "lists.subheading": "Vaše seznamy",
 223. "loading_indicator.label": "Načítám…",
 224. "media_gallery.toggle_visible": "Přepínat viditelnost",
 225. "missing_indicator.label": "Nenalezeno",
 226. "missing_indicator.sublabel": "Tento zdroj se nepodařilo najít",
 227. "mute_modal.hide_notifications": "Skrýt oznámení od tohoto uživatele?",
 228. "navigation_bar.apps": "Mobilní aplikace",
 229. "navigation_bar.blocks": "Blokovaní uživatelé",
 230. "navigation_bar.community_timeline": "Místní časová osa",
 231. "navigation_bar.compose": "Vytvořit nový toot",
 232. "navigation_bar.direct": "Přímé zprávy",
 233. "navigation_bar.discover": "Objevujte",
 234. "navigation_bar.domain_blocks": "Skryté domény",
 235. "navigation_bar.edit_profile": "Upravit profil",
 236. "navigation_bar.favourites": "Oblíbené",
 237. "navigation_bar.filters": "Skrytá slova",
 238. "navigation_bar.follow_requests": "Požadavky o sledování",
 239. "navigation_bar.info": "O tomto serveru",
 240. "navigation_bar.keyboard_shortcuts": "Klávesové zkratky",
 241. "navigation_bar.lists": "Seznamy",
 242. "navigation_bar.logout": "Odhlásit",
 243. "navigation_bar.mutes": "Skrytí uživatelé",
 244. "navigation_bar.personal": "Osobní",
 245. "navigation_bar.pins": "Připnuté tooty",
 246. "navigation_bar.preferences": "Předvolby",
 247. "navigation_bar.public_timeline": "Federovaná časová osa",
 248. "navigation_bar.security": "Zabezpečení",
 249. "notification.favourite": "{name} si oblíbil/a váš toot",
 250. "notification.follow": "{name} vás začal/a sledovat",
 251. "notification.mention": "{name} vás zmínil/a",
 252. "notification.poll": "Anketa, ve které jste hlasoval/a, skončila",
 253. "notification.reblog": "{name} boostnul/a váš toot",
 254. "notifications.clear": "Vymazat oznámení",
 255. "notifications.clear_confirmation": "Jste si jistý/á, že chcete trvale vymazat všechna vaše oznámení?",
 256. "notifications.column_settings.alert": "Desktopová oznámení",
 257. "notifications.column_settings.favourite": "Oblíbení:",
 258. "notifications.column_settings.filter_bar.advanced": "Zobrazit všechny kategorie",
 259. "notifications.column_settings.filter_bar.category": "Panel rychlého filtrování",
 260. "notifications.column_settings.filter_bar.show": "Zobrazit",
 261. "notifications.column_settings.follow": "Noví sledující:",
 262. "notifications.column_settings.mention": "Zmínky:",
 263. "notifications.column_settings.poll": "Výsledky anket:",
 264. "notifications.column_settings.push": "Push oznámení",
 265. "notifications.column_settings.reblog": "Boosty:",
 266. "notifications.column_settings.show": "Zobrazit ve sloupci",
 267. "notifications.column_settings.sound": "Přehrát zvuk",
 268. "notifications.filter.all": "Vše",
 269. "notifications.filter.boosts": "Boosty",
 270. "notifications.filter.favourites": "Oblíbení",
 271. "notifications.filter.follows": "Sledování",
 272. "notifications.filter.mentions": "Zmínky",
 273. "notifications.filter.polls": "Výsledky anket",
 274. "notifications.group": "{count} oznámení",
 275. "poll.closed": "Uzavřena",
 276. "poll.refresh": "Obnovit",
 277. "poll.total_votes": "{count, plural, one {# hlas} few {# hlasy} many {# hlasu} other {# hlasů}}",
 278. "poll.vote": "Hlasovat",
 279. "poll_button.add_poll": "Přidat anketu",
 280. "poll_button.remove_poll": "Odstranit anketu",
 281. "privacy.change": "Změnit soukromí tootu",
 282. "privacy.direct.long": "Odeslat pouze zmíněným uživatelům",
 283. "privacy.direct.short": "Přímý",
 284. "privacy.private.long": "Odeslat pouze sledujícím",
 285. "privacy.private.short": "Pouze pro sledující",
 286. "privacy.public.long": "Odeslat na veřejné časové osy",
 287. "privacy.public.short": "Veřejný",
 288. "privacy.unlisted.long": "Neodeslat na veřejné časové osy",
 289. "privacy.unlisted.short": "Neuvedený",
 290. "regeneration_indicator.label": "Načítám…",
 291. "regeneration_indicator.sublabel": "Váš domovský proud se připravuje!",
 292. "relative_time.days": "{number} d",
 293. "relative_time.hours": "{number} h",
 294. "relative_time.just_now": "teď",
 295. "relative_time.minutes": "{number} m",
 296. "relative_time.seconds": "{number} s",
 297. "reply_indicator.cancel": "Zrušit",
 298. "report.forward": "Přeposlat na {target}",
 299. "report.forward_hint": "Tento účet je z jiného serveru. Chcete na něj také poslat anonymizovanou kopii?",
 300. "report.hint": "Toto nahlášení bude zasláno moderátorům vašeho serveru. Níže můžete uvést, proč tento účet nahlašujete:",
 301. "report.placeholder": "Dodatečné komentáře",
 302. "report.submit": "Odeslat",
 303. "report.target": "Nahlášení uživatele {target}",
 304. "search.placeholder": "Hledat",
 305. "search_popout.search_format": "Pokročilé hledání",
 306. "search_popout.tips.full_text": "Jednoduchý text navrátí tooty, které jste napsal/a, oblíbil/a si, boostnul/a, nebo v nich byl/a zmíněn/a, a také odpovídající přezdívky, zobrazovaná jména a hashtagy.",
 307. "search_popout.tips.hashtag": "hashtag",
 308. "search_popout.tips.status": "toot",
 309. "search_popout.tips.text": "Jednoduchý text navrátí odpovídající zobrazovaná jména, přezdívky a hashtagy",
 310. "search_popout.tips.user": "uživatel",
 311. "search_results.accounts": "Lidé",
 312. "search_results.hashtags": "Hashtagy",
 313. "search_results.statuses": "Tooty",
 314. "search_results.total": "{count, number} {count, plural, one {výsledek} few {výsledky} many {výsledku} other {výsledků}}",
 315. "status.admin_account": "Otevřít moderátorské rozhraní pro uživatele @{name}",
 316. "status.admin_status": "Otevřít tento toot v moderátorském rozhraní",
 317. "status.block": "Zablokovat uživatele @{name}",
 318. "status.cancel_reblog_private": "Zrušit boost",
 319. "status.cannot_reblog": "Tento příspěvek nemůže být boostnutý",
 320. "status.copy": "Kopírovat odkaz k tootu",
 321. "status.delete": "Smazat",
 322. "status.detailed_status": "Detailní zobrazení konverzace",
 323. "status.direct": "Poslat přímou zprávu uživateli @{name}",
 324. "status.embed": "Vložit na web",
 325. "status.favourite": "Oblíbit",
 326. "status.filtered": "Filtrováno",
 327. "status.load_more": "Zobrazit více",
 328. "status.media_hidden": "Média skryta",
 329. "status.mention": "Zmínit uživatele @{name}",
 330. "status.more": "Více",
 331. "status.mute": "Skrýt uživatele @{name}",
 332. "status.mute_conversation": "Skrýt konverzaci",
 333. "status.open": "Otevřít tento toot",
 334. "status.pin": "Připnout na profil",
 335. "status.pinned": "Připnutý toot",
 336. "status.read_more": "Číst více",
 337. "status.reblog": "Boostnout",
 338. "status.reblog_private": "Boostnout původnímu publiku",
 339. "status.reblogged_by": "{name} boostnul/a",
 340. "status.reblogs.empty": "Tento toot ještě nikdo neboostnul. Pokud to někdo udělá, zobrazí se zde.",
 341. "status.redraft": "Smazat a přepsat",
 342. "status.reply": "Odpovědět",
 343. "status.replyAll": "Odpovědět na vlákno",
 344. "status.report": "Nahlásit uživatele @{name}",
 345. "status.sensitive_warning": "Citlivý obsah",
 346. "status.share": "Sdílet",
 347. "status.show_less": "Zobrazit méně",
 348. "status.show_less_all": "Zobrazit méně pro všechny",
 349. "status.show_more": "Zobrazit více",
 350. "status.show_more_all": "Zobrazit více pro všechny",
 351. "status.show_thread": "Zobrazit vlákno",
 352. "status.unmute_conversation": "Odkrýt konverzaci",
 353. "status.unpin": "Odepnout z profilu",
 354. "suggestions.dismiss": "Odmítnout návrh",
 355. "suggestions.header": "Mohli by vás zajímat…",
 356. "tabs_bar.federated_timeline": "Federovaná",
 357. "tabs_bar.home": "Domů",
 358. "tabs_bar.local_timeline": "Místní",
 359. "tabs_bar.notifications": "Oznámení",
 360. "tabs_bar.search": "Hledat",
 361. "time_remaining.days": "{number, plural, one {Zbývá # den} few {Zbývají # dny} many {Zbývá # dne} other {Zbývá # dní}}",
 362. "time_remaining.hours": "{number, plural, one {Zbývá # hodina} few {Zbývají # hodiny} many {Zbývá # hodiny} other {Zbývá # hodin}}",
 363. "time_remaining.minutes": "{number, plural, one {Zbývá # minuta} few {Zbývají # minuty} many {Zbývá # minuty} other {Zbývá # minut}}",
 364. "time_remaining.moments": "Zbývá několik sekund",
 365. "time_remaining.seconds": "{number, plural, one {Zbývá # sekunda} few {Zbývají # sekundy} many {Zbývá # sekundy} other {Zbývá # sekund}}",
 366. "trends.count_by_accounts": "{count} {rawCount, plural, one {člověk} few {lidé} many {lidí} other {lidí}} hovoří",
 367. "ui.beforeunload": "Váš koncept se ztratí, pokud Mastodon opustíte.",
 368. "upload_area.title": "Přetažením nahrajete",
 369. "upload_button.label": "Přidat média (JPEG, PNG, GIF, WebM, MP4, MOV)",
 370. "upload_error.limit": "Byl překročen limit nahraných souborů.",
 371. "upload_error.poll": "Nahrávání souborů není povoleno u anket.",
 372. "upload_form.description": "Popis pro zrakově postižené",
 373. "upload_form.focus": "Změnit náhled",
 374. "upload_form.undo": "Smazat",
 375. "upload_progress.label": "Nahrávám…",
 376. "video.close": "Zavřít video",
 377. "video.exit_fullscreen": "Ukončit celou obrazovku",
 378. "video.expand": "Otevřít video",
 379. "video.fullscreen": "Celá obrazovka",
 380. "video.hide": "Skrýt video",
 381. "video.mute": "Vypnout zvuk",
 382. "video.pause": "Pauza",
 383. "video.play": "Přehrát",
 384. "video.unmute": "Zapnout zvuk"
 385. }