where i deviate from standard mastodon assets
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

ca.json 24KB


 1. {
 2. "account.add_or_remove_from_list": "Afegir o Treure de les llistes",
 3. "account.badges.bot": "Bot",
 4. "account.block": "Bloqueja @{name}",
 5. "account.block_domain": "Amaga-ho tot de {domain}",
 6. "account.blocked": "Bloquejat",
 7. "account.cancel_follow_request": "Cancel follow request",
 8. "account.direct": "Missatge directe @{name}",
 9. "account.domain_blocked": "Domini ocult",
 10. "account.edit_profile": "Editar el perfil",
 11. "account.endorse": "Recomanar en el teu perfil",
 12. "account.follow": "Segueix",
 13. "account.followers": "Seguidors",
 14. "account.followers.empty": "Encara ningú no segueix aquest usuari.",
 15. "account.follows": "Seguiments",
 16. "account.follows.empty": "Aquest usuari encara no segueix a ningú.",
 17. "account.follows_you": "Et segueix",
 18. "account.hide_reblogs": "Amaga els impulsos de @{name}",
 19. "account.link_verified_on": "La propietat d'aquest enllaç es va verificar el dia {date}",
 20. "account.locked_info": "Aquest estat de privadesa del compte està definit com a bloquejat. El propietari revisa manualment qui pot seguir-lo.",
 21. "account.media": "Mèdia",
 22. "account.mention": "Esmentar @{name}",
 23. "account.moved_to": "{name} s'ha mogut a:",
 24. "account.mute": "Silencia @{name}",
 25. "account.mute_notifications": "Notificacions desactivades de @{name}",
 26. "account.muted": "Silenciat",
 27. "account.posts": "Toots",
 28. "account.posts_with_replies": "Toots i respostes",
 29. "account.report": "Informe @{name}",
 30. "account.requested": "Esperant aprovació. Clic per a cancel·lar la petició de seguiment",
 31. "account.share": "Comparteix el perfil de @{name}",
 32. "account.show_reblogs": "Mostra els impulsos de @{name}",
 33. "account.unblock": "Desbloca @{name}",
 34. "account.unblock_domain": "Mostra {domain}",
 35. "account.unendorse": "No es mostren al perfil",
 36. "account.unfollow": "Deixa de seguir",
 37. "account.unmute": "Treure silenci de @{name}",
 38. "account.unmute_notifications": "Activar notificacions de @{name}",
 39. "alert.unexpected.message": "S'ha produït un error inesperat.",
 40. "alert.unexpected.title": "Vaja!",
 41. "autosuggest_hashtag.per_week": "{count} per week",
 42. "boost_modal.combo": "Pots premer {combo} per saltar-te això el proper cop",
 43. "bundle_column_error.body": "S'ha produït un error en carregar aquest component.",
 44. "bundle_column_error.retry": "Torna-ho a provar",
 45. "bundle_column_error.title": "Error de connexió",
 46. "bundle_modal_error.close": "Tanca",
 47. "bundle_modal_error.message": "S'ha produït un error en carregar aquest component.",
 48. "bundle_modal_error.retry": "Torna-ho a provar",
 49. "column.blocks": "Usuaris bloquejats",
 50. "column.community": "Línia de temps local",
 51. "column.direct": "Missatges directes",
 52. "column.domain_blocks": "Dominis ocults",
 53. "column.favourites": "Favorits",
 54. "column.follow_requests": "Peticions per seguir-te",
 55. "column.home": "Inici",
 56. "column.lists": "Llistes",
 57. "column.mutes": "Usuaris silenciats",
 58. "column.notifications": "Notificacions",
 59. "column.pins": "Toots fixats",
 60. "column.public": "Línia de temps federada",
 61. "column_back_button.label": "Enrere",
 62. "column_header.hide_settings": "Amaga la configuració",
 63. "column_header.moveLeft_settings": "Mou la columna cap a l'esquerra",
 64. "column_header.moveRight_settings": "Mou la columna cap a la dreta",
 65. "column_header.pin": "Fixa",
 66. "column_header.show_settings": "Mostra la configuració",
 67. "column_header.unpin": "No fixis",
 68. "column_subheading.settings": "Configuració",
 69. "community.column_settings.media_only": "Només multimèdia",
 70. "compose_form.direct_message_warning": "Aquest toot només serà enviat als usuaris esmentats.",
 71. "compose_form.direct_message_warning_learn_more": "Aprèn més",
 72. "compose_form.hashtag_warning": "Aquest toot no es mostrarà en cap etiqueta ja que no està llistat. Només els toots públics poden ser cercats per etiqueta.",
 73. "compose_form.lock_disclaimer": "El teu compte no està bloquejat {locked}. Tothom pot seguir-te i veure els teus missatges a seguidors.",
 74. "compose_form.lock_disclaimer.lock": "bloquejat",
 75. "compose_form.placeholder": "En què penses?",
 76. "compose_form.poll.add_option": "Afegeix una opció",
 77. "compose_form.poll.duration": "Durada de l'enquesta",
 78. "compose_form.poll.option_placeholder": "Opció {number}",
 79. "compose_form.poll.remove_option": "Elimina aquesta opció",
 80. "compose_form.publish": "Toot",
 81. "compose_form.publish_loud": "{publish}!",
 82. "compose_form.sensitive.hide": "Marcar mèdia com a sensible",
 83. "compose_form.sensitive.marked": "Mèdia marcat com a sensible",
 84. "compose_form.sensitive.unmarked": "Mèdia no està marcat com a sensible",
 85. "compose_form.spoiler.marked": "Text es ocult sota l'avís",
 86. "compose_form.spoiler.unmarked": "Text no ocult",
 87. "compose_form.spoiler_placeholder": "Escriu l'avís aquí",
 88. "confirmation_modal.cancel": "Cancel·la",
 89. "confirmations.block.block_and_report": "Bloquejar i informar",
 90. "confirmations.block.confirm": "Bloqueja",
 91. "confirmations.block.message": "Estàs segur que vols bloquejar a {name}?",
 92. "confirmations.delete.confirm": "Suprimeix",
 93. "confirmations.delete.message": "Estàs segur que vols suprimir aquest toot?",
 94. "confirmations.delete_list.confirm": "Suprimeix",
 95. "confirmations.delete_list.message": "Estàs segur que vols suprimir permanentment aquesta llista?",
 96. "confirmations.domain_block.confirm": "Amaga tot el domini",
 97. "confirmations.domain_block.message": "Estàs segur, realment segur que vols bloquejar totalment {domain}? En la majoria dels casos bloquejar o silenciar uns pocs objectius és suficient i preferible. No veuràs contingut d’aquest domini en cap de les línies públiques ni en les notificacions. Els teus seguidors d’aquest domini seran eliminats.",
 98. "confirmations.mute.confirm": "Silencia",
 99. "confirmations.mute.message": "Estàs segur que vols silenciar {name}?",
 100. "confirmations.redraft.confirm": "Esborrar i refer",
 101. "confirmations.redraft.message": "Estàs segur que vols esborrar aquest toot i tornar a redactar-lo? Perderàs totes els impulsos i favorits, i les respostes al toot original es quedaran orfes.",
 102. "confirmations.reply.confirm": "Respon",
 103. "confirmations.reply.message": "Responen ara es sobreescriurà el missatge que estàs editant. Estàs segur que vols continuar?",
 104. "confirmations.unfollow.confirm": "Deixa de seguir",
 105. "confirmations.unfollow.message": "Estàs segur que vols deixar de seguir {name}?",
 106. "embed.instructions": "Incrusta aquest toot al lloc web copiant el codi a continuació.",
 107. "embed.preview": "Aquí tenim quin aspecte tindrá:",
 108. "emoji_button.activity": "Activitat",
 109. "emoji_button.custom": "Personalitzat",
 110. "emoji_button.flags": "Banderes",
 111. "emoji_button.food": "Menjar i beure",
 112. "emoji_button.label": "Insereix un emoji",
 113. "emoji_button.nature": "Natura",
 114. "emoji_button.not_found": "Emojis no!! (╯°□°)╯︵ ┻━┻",
 115. "emoji_button.objects": "Objectes",
 116. "emoji_button.people": "Gent",
 117. "emoji_button.recent": "Usats freqüentment",
 118. "emoji_button.search": "Cerca...",
 119. "emoji_button.search_results": "Resultats de la cerca",
 120. "emoji_button.symbols": "Símbols",
 121. "emoji_button.travel": "Viatges i Llocs",
 122. "empty_column.account_timeline": "No hi ha toots aquí!",
 123. "empty_column.account_unavailable": "Perfil no disponible",
 124. "empty_column.blocks": "Encara no has bloquejat cap usuari.",
 125. "empty_column.community": "La línia de temps local és buida. Escriu alguna cosa públicament per a fer rodar la pilota!",
 126. "empty_column.direct": "Encara no tens missatges directes. Quan enviïs o rebis un, es mostrarà aquí.",
 127. "empty_column.domain_blocks": "Encara no hi ha dominis ocults.",
 128. "empty_column.favourited_statuses": "Encara no tens cap toot favorit. Quan en tinguis, apareixerà aquí.",
 129. "empty_column.favourites": "Encara ningú ha marcat aquest toot com a favorit. Quan algú ho faci, apareixera aquí.",
 130. "empty_column.follow_requests": "Encara no teniu cap petició de seguiment. Quan rebis una, apareixerà aquí.",
 131. "empty_column.hashtag": "Encara no hi ha res en aquesta etiqueta.",
 132. "empty_column.home": "Encara no segueixes ningú. Visita {public} o fes cerca per començar i conèixer altres usuaris.",
 133. "empty_column.home.public_timeline": "la línia de temps pública",
 134. "empty_column.list": "Encara no hi ha res en aquesta llista. Quan els membres d'aquesta llista publiquin nous toots, apareixeran aquí.",
 135. "empty_column.lists": "Encara no tens cap llista. Quan en facis una, apareixerà aquí.",
 136. "empty_column.mutes": "Encara no has silenciat cap usuari.",
 137. "empty_column.notifications": "Encara no tens notificacions. Interactua amb altres per iniciar la conversa.",
 138. "empty_column.public": "No hi ha res aquí! Escriu públicament alguna cosa o manualment segueix usuaris d'altres servidors per omplir-ho",
 139. "follow_request.authorize": "Autoritzar",
 140. "follow_request.reject": "Rebutjar",
 141. "getting_started.developers": "Desenvolupadors",
 142. "getting_started.directory": "Directori de perfils",
 143. "getting_started.documentation": "Documentació",
 144. "getting_started.heading": "Començant",
 145. "getting_started.invite": "Convida gent",
 146. "getting_started.open_source_notice": "Mastodon és un programari de codi obert. Pots contribuir o informar de problemes a GitHub a {github}.",
 147. "getting_started.security": "Seguretat",
 148. "getting_started.terms": "Termes del servei",
 149. "hashtag.column_header.tag_mode.all": "i {additional}",
 150. "hashtag.column_header.tag_mode.any": "o {additional}",
 151. "hashtag.column_header.tag_mode.none": "sense {additional}",
 152. "hashtag.column_settings.select.no_options_message": "No s'ha trobat cap suggeriment",
 153. "hashtag.column_settings.select.placeholder": "Introdueix etiquetes…",
 154. "hashtag.column_settings.tag_mode.all": "Tots aquests",
 155. "hashtag.column_settings.tag_mode.any": "Qualsevol d’aquests",
 156. "hashtag.column_settings.tag_mode.none": "Cap d’aquests",
 157. "hashtag.column_settings.tag_toggle": "Inclou etiquetes addicionals per a aquesta columna",
 158. "home.column_settings.basic": "Bàsic",
 159. "home.column_settings.show_reblogs": "Mostrar impulsos",
 160. "home.column_settings.show_replies": "Mostrar respostes",
 161. "home.column_settings.update_live": "Actualització en temps real",
 162. "intervals.full.days": "{number, plural, one {# dia} other {# dies}}",
 163. "intervals.full.hours": "{number, plural, one {# hora} other {# hores}}",
 164. "intervals.full.minutes": "{number, plural, one {# minut} other {# minuts}}",
 165. "introduction.federation.action": "Següent",
 166. "introduction.federation.federated.headline": "Federada",
 167. "introduction.federation.federated.text": "Les publicacions públiques d'altres servidors del fedivers apareixeran a la línia de temps federada.",
 168. "introduction.federation.home.headline": "Inici",
 169. "introduction.federation.home.text": "Les publicacions de les persones que segueixes apareixeran a la línia de temps Inici. Pots seguir qualsevol persona de qualsevol servidor!",
 170. "introduction.federation.local.headline": "Local",
 171. "introduction.federation.local.text": "Les publicacions públiques de les persones del teu mateix servidor apareixeran a la línia de temps local.",
 172. "introduction.interactions.action": "Finalitza el tutorial!",
 173. "introduction.interactions.favourite.headline": "Favorit",
 174. "introduction.interactions.favourite.text": "Pots desar un toot per a més tard i deixar que l'autor sàpiga que t'ha agradat, marcant-lo com a favorit.",
 175. "introduction.interactions.reblog.headline": "Impuls",
 176. "introduction.interactions.reblog.text": "Pots compartir amb els teus seguidors els toots d'altres usuaris, impulsant-los.",
 177. "introduction.interactions.reply.headline": "Respondre",
 178. "introduction.interactions.reply.text": "Pots respondre als toots d'altres persones i als teus propis, que els unirà en una conversa.",
 179. "introduction.welcome.action": "Som-hi!",
 180. "introduction.welcome.headline": "Primers passos",
 181. "introduction.welcome.text": "Benvingut al fedivers! En uns moments podràs emetre missatges i conversar amb els teus amics en una gran varietat de servidors. Però aquest servidor, {domain}, és especial: allotja el teu perfil així que recorda el seu nom.",
 182. "keyboard_shortcuts.back": "navegar enrera",
 183. "keyboard_shortcuts.blocked": "per obrir la llista d'usuaris bloquejats",
 184. "keyboard_shortcuts.boost": "impulsar",
 185. "keyboard_shortcuts.column": "per a centrar un toot en una de les columnes",
 186. "keyboard_shortcuts.compose": "per centrar l'area de composició de text",
 187. "keyboard_shortcuts.description": "Descripció",
 188. "keyboard_shortcuts.direct": "per obrir la columna de missatges directes",
 189. "keyboard_shortcuts.down": "per baixar en la llista",
 190. "keyboard_shortcuts.enter": "ampliar el toot",
 191. "keyboard_shortcuts.favourite": "afavorir",
 192. "keyboard_shortcuts.favourites": "per obrir la llista de favorits",
 193. "keyboard_shortcuts.federated": "per obrir la línia de temps federada",
 194. "keyboard_shortcuts.heading": "Dreçeres de teclat",
 195. "keyboard_shortcuts.home": "per a obrir la línia de temps Inici",
 196. "keyboard_shortcuts.hotkey": "Tecla d'accés directe",
 197. "keyboard_shortcuts.legend": "per a mostrar aquesta llegenda",
 198. "keyboard_shortcuts.local": "per a obrir la línia de temps local",
 199. "keyboard_shortcuts.mention": "per a esmentar l'autor",
 200. "keyboard_shortcuts.muted": "per a obrir la llista d'usuaris silenciats",
 201. "keyboard_shortcuts.my_profile": "per a obrir el teu perfil",
 202. "keyboard_shortcuts.notifications": "per a obrir la columna de notificacions",
 203. "keyboard_shortcuts.pinned": "per a obrir la llista de toots fixats",
 204. "keyboard_shortcuts.profile": "per a obrir el perfil de l'autor",
 205. "keyboard_shortcuts.reply": "respondre",
 206. "keyboard_shortcuts.requests": "per a obrir la llista de sol·licituds de seguiment",
 207. "keyboard_shortcuts.search": "per a centrar la cerca",
 208. "keyboard_shortcuts.start": "per a obrir la columna \"Començar\"",
 209. "keyboard_shortcuts.toggle_hidden": "per a mostrar/amagar text sota CW",
 210. "keyboard_shortcuts.toggle_sensitivity": "per a mostrar/amagar mèdia",
 211. "keyboard_shortcuts.toot": "per a començar un toot nou de trinca",
 212. "keyboard_shortcuts.unfocus": "descentrar l'area de composició de text/cerca",
 213. "keyboard_shortcuts.up": "moure amunt en la llista",
 214. "lightbox.close": "Tancar",
 215. "lightbox.next": "Següent",
 216. "lightbox.previous": "Anterior",
 217. "lightbox.view_context": "Veure el context",
 218. "lists.account.add": "Afegir a la llista",
 219. "lists.account.remove": "Treure de la llista",
 220. "lists.delete": "Esborrar llista",
 221. "lists.edit": "Editar llista",
 222. "lists.edit.submit": "Canvi de títol",
 223. "lists.new.create": "Afegir llista",
 224. "lists.new.title_placeholder": "Nova llista",
 225. "lists.search": "Cercar entre les persones que segueixes",
 226. "lists.subheading": "Les teves llistes",
 227. "load_pending": "{count, plural, one {# element nou} other {# elements nous}}",
 228. "loading_indicator.label": "Carregant...",
 229. "media_gallery.toggle_visible": "Alternar visibilitat",
 230. "missing_indicator.label": "No trobat",
 231. "missing_indicator.sublabel": "Aquest recurs no pot ser trobat",
 232. "mute_modal.hide_notifications": "Amagar notificacions d'aquest usuari?",
 233. "navigation_bar.apps": "Apps mòbils",
 234. "navigation_bar.blocks": "Usuaris bloquejats",
 235. "navigation_bar.community_timeline": "Línia de temps Local",
 236. "navigation_bar.compose": "Redacta nou toot",
 237. "navigation_bar.direct": "Missatges directes",
 238. "navigation_bar.discover": "Descobreix",
 239. "navigation_bar.domain_blocks": "Dominis ocults",
 240. "navigation_bar.edit_profile": "Editar perfil",
 241. "navigation_bar.favourites": "Favorits",
 242. "navigation_bar.filters": "Paraules silenciades",
 243. "navigation_bar.follow_requests": "Sol·licituds de seguiment",
 244. "navigation_bar.follows_and_followers": "Seguits i seguidors",
 245. "navigation_bar.info": "Sobre aquest servidor",
 246. "navigation_bar.keyboard_shortcuts": "Dreceres de teclat",
 247. "navigation_bar.lists": "Llistes",
 248. "navigation_bar.logout": "Tancar sessió",
 249. "navigation_bar.mutes": "Usuaris silenciats",
 250. "navigation_bar.personal": "Personal",
 251. "navigation_bar.pins": "Toots fixats",
 252. "navigation_bar.preferences": "Preferències",
 253. "navigation_bar.profile_directory": "Directori de perfils",
 254. "navigation_bar.public_timeline": "Línia de temps federada",
 255. "navigation_bar.security": "Seguretat",
 256. "notification.and_n_others": "and {count, plural, one {# other} other {# others}}",
 257. "notification.favourite": "{name} ha afavorit el teu estat",
 258. "notification.follow": "{name} et segueix",
 259. "notification.mention": "{name} t'ha esmentat",
 260. "notification.poll": "Ha finalitzat una enquesta en la que has votat",
 261. "notification.reblog": "{name} ha impulsat el teu estat",
 262. "notifications.clear": "Netejar notificacions",
 263. "notifications.clear_confirmation": "Estàs segur que vols esborrar permanenment totes les teves notificacions?",
 264. "notifications.column_settings.alert": "Notificacions d'escriptori",
 265. "notifications.column_settings.favourite": "Favorits:",
 266. "notifications.column_settings.filter_bar.advanced": "Mostra totes les categories",
 267. "notifications.column_settings.filter_bar.category": "Barra ràpida de filtres",
 268. "notifications.column_settings.filter_bar.show": "Mostra",
 269. "notifications.column_settings.follow": "Nous seguidors:",
 270. "notifications.column_settings.mention": "Mencions:",
 271. "notifications.column_settings.poll": "Resultats de l’enquesta:",
 272. "notifications.column_settings.push": "Notificacions push",
 273. "notifications.column_settings.reblog": "Impulsos:",
 274. "notifications.column_settings.show": "Mostrar en la columna",
 275. "notifications.column_settings.sound": "Reproduïr so",
 276. "notifications.filter.all": "Tots",
 277. "notifications.filter.boosts": "Impulsos",
 278. "notifications.filter.favourites": "Favorits",
 279. "notifications.filter.follows": "Seguiments",
 280. "notifications.filter.mentions": "Mencions",
 281. "notifications.filter.polls": "Resultats de l'enquesta",
 282. "notifications.group": "{count} notificacions",
 283. "poll.closed": "Finalitzada",
 284. "poll.refresh": "Actualitza",
 285. "poll.total_votes": "{count, plural, one {# vot} other {# vots}}",
 286. "poll.vote": "Vota",
 287. "poll_button.add_poll": "Afegeix una enquesta",
 288. "poll_button.remove_poll": "Elimina l'enquesta",
 289. "privacy.change": "Ajusta l'estat de privacitat",
 290. "privacy.direct.long": "Publicar només per als usuaris esmentats",
 291. "privacy.direct.short": "Directe",
 292. "privacy.private.long": "Publicar només a seguidors",
 293. "privacy.private.short": "Només seguidors",
 294. "privacy.public.long": "Publicar en línies de temps públiques",
 295. "privacy.public.short": "Públic",
 296. "privacy.unlisted.long": "No publicar en línies de temps públiques",
 297. "privacy.unlisted.short": "No llistat",
 298. "regeneration_indicator.label": "Carregant…",
 299. "regeneration_indicator.sublabel": "S'està preparant la línia de temps Inici!",
 300. "relative_time.days": "fa {number} dies",
 301. "relative_time.hours": "fa {number} hores",
 302. "relative_time.just_now": "ara",
 303. "relative_time.minutes": "fa {number} minuts",
 304. "relative_time.seconds": "fa {number} segons",
 305. "reply_indicator.cancel": "Cancel·lar",
 306. "report.forward": "Reenvia a {target}",
 307. "report.forward_hint": "Aquest compte és d'un altre servidor. Enviar-hi també una copia anònima del informe?",
 308. "report.hint": "El informe s'enviarà als moderadors del teu servidor. Pots explicar perquè vols informar d'aquest compte aquí:",
 309. "report.placeholder": "Comentaris addicionals",
 310. "report.submit": "Enviar",
 311. "report.target": "Informes {target}",
 312. "search.placeholder": "Cercar",
 313. "search_popout.search_format": "Format de cerca avançada",
 314. "search_popout.tips.full_text": "Text simple recupera publicacions que has escrit, les marcades com a favorites, les impulsades o en les que has estat esmentat, així com usuaris, noms d'usuari i etiquetes.",
 315. "search_popout.tips.hashtag": "etiqueta",
 316. "search_popout.tips.status": "estat",
 317. "search_popout.tips.text": "El text simple retorna coincidències amb els noms de visualització, els noms d'usuari i les etiquetes",
 318. "search_popout.tips.user": "usuari",
 319. "search_results.accounts": "Gent",
 320. "search_results.hashtags": "Etiquetes",
 321. "search_results.statuses": "Toots",
 322. "search_results.statuses_fts_disabled": "La cerca de toots pel seu contingut no està habilitada en aquest servidor Mastodon.",
 323. "search_results.total": "{count, number} {count, plural, one {resultat} other {resultats}}",
 324. "status.admin_account": "Obre l'interfície de moderació per a @{name}",
 325. "status.admin_status": "Obre aquest toot a la interfície de moderació",
 326. "status.block": "Bloqueja @{name}",
 327. "status.cancel_reblog_private": "Desfer l'impuls",
 328. "status.cannot_reblog": "Aquesta publicació no pot ser impulsada",
 329. "status.copy": "Copia l'enllaç al toot",
 330. "status.delete": "Esborrar",
 331. "status.detailed_status": "Visualització detallada de la conversa",
 332. "status.direct": "Missatge directe @{name}",
 333. "status.embed": "Incrustar",
 334. "status.favourite": "Favorit",
 335. "status.filtered": "Filtrat",
 336. "status.load_more": "Carrega més",
 337. "status.media_hidden": "Multimèdia amagat",
 338. "status.mention": "Esmentar @{name}",
 339. "status.more": "Més",
 340. "status.mute": "Silenciar @{name}",
 341. "status.mute_conversation": "Silenciar conversació",
 342. "status.open": "Ampliar aquest estat",
 343. "status.pin": "Fixat en el perfil",
 344. "status.pinned": "Toot fixat",
 345. "status.read_more": "Llegir més",
 346. "status.reblog": "Impuls",
 347. "status.reblog_private": "Impulsar a l'audiència original",
 348. "status.reblogged_by": "{name} ha impulsat",
 349. "status.reblogs.empty": "Encara ningú no ha impulsat aquest toot. Quan algú ho faci, apareixeran aquí.",
 350. "status.redraft": "Esborrar i reescriure",
 351. "status.reply": "Respondre",
 352. "status.replyAll": "Respondre al tema",
 353. "status.report": "Informar sobre @{name}",
 354. "status.sensitive_warning": "Contingut sensible",
 355. "status.share": "Compartir",
 356. "status.show_less": "Mostra menys",
 357. "status.show_less_all": "Mostra menys per a tot",
 358. "status.show_more": "Mostra més",
 359. "status.show_more_all": "Mostra més per a tot",
 360. "status.show_thread": "Mostra el fil",
 361. "status.unmute_conversation": "Activar conversació",
 362. "status.unpin": "Deslliga del perfil",
 363. "suggestions.dismiss": "Descartar suggeriment",
 364. "suggestions.header": "És possible que estiguis interessat en…",
 365. "tabs_bar.federated_timeline": "Federada",
 366. "tabs_bar.home": "Inici",
 367. "tabs_bar.local_timeline": "Local",
 368. "tabs_bar.notifications": "Notificacions",
 369. "tabs_bar.search": "Cerca",
 370. "time_remaining.days": "{number, plural, one {# dia} other {# dies}} restants",
 371. "time_remaining.hours": "{number, plural, one {# hora} other {# hores}} restants",
 372. "time_remaining.minutes": "{number, plural, one {# minut} other {# minuts}} restants",
 373. "time_remaining.moments": "Moments restants",
 374. "time_remaining.seconds": "{number, plural, one {# segon} other {# segons}} restants",
 375. "trends.count_by_accounts": "{count} {rawCount, plural, one {persona} other {gent}} talking",
 376. "trends.refresh": "Refresh",
 377. "ui.beforeunload": "El teu esborrany es perdrà si surts de Mastodon.",
 378. "upload_area.title": "Arrossega i deixa anar per a carregar",
 379. "upload_button.label": "Afegir multimèdia (JPEG, PNG, GIF, WebM, MP4, MOV)",
 380. "upload_error.limit": "S'ha superat el límit de càrrega d'arxius.",
 381. "upload_error.poll": "No es permet l'enviament de fitxers en les enquestes.",
 382. "upload_form.description": "Descriure els problemes visuals",
 383. "upload_form.edit": "Edit",
 384. "upload_form.undo": "Esborra",
 385. "upload_modal.analyzing_picture": "Analyzing picture…",
 386. "upload_modal.apply": "Apply",
 387. "upload_modal.description_placeholder": "A quick brown fox jumps over the lazy dog",
 388. "upload_modal.detect_text": "Detect text from picture",
 389. "upload_modal.edit_media": "Edit media",
 390. "upload_modal.hint": "Click or drag the circle on the preview to choose the focal point which will always be in view on all thumbnails.",
 391. "upload_modal.preview_label": "Preview ({ratio})",
 392. "upload_progress.label": "Pujant...",
 393. "video.close": "Tancar el vídeo",
 394. "video.exit_fullscreen": "Sortir de pantalla completa",
 395. "video.expand": "Ampliar el vídeo",
 396. "video.fullscreen": "Pantalla completa",
 397. "video.hide": "Amaga vídeo",
 398. "video.mute": "Silenciar el so",
 399. "video.pause": "Pausa",
 400. "video.play": "Reproduir",
 401. "video.unmute": "Activar so"
 402. }