Procházet zdrojové kódy

Upgrade Node v12 in Dockerfile (#12703)

master
Shlee před 1 měsícem
rodič
revize
e7d3495874
1 změnil soubory, kde provedl 1 přidání a 1 odebrání
  1. 1
    1
      Dockerfile

+ 1
- 1
Dockerfile Zobrazit soubor

@@ -4,7 +4,7 @@ FROM ubuntu:18.04 as build-dep
SHELL ["bash", "-c"]

# Install Node v12 (LTS)
ENV NODE_VER="12.13.1"
ENV NODE_VER="12.14.0"
RUN echo "Etc/UTC" > /etc/localtime && \
apt update && \
apt -y install wget python && \

Načítá se…
Zrušit
Uložit