Преглед на файлове

Adjust Aptfile for Heroku-18 stack (#8588)

fox-glitch-changes
Daigo 3 Dango преди 1 година
родител
ревизия
675f4705c7
променени са 1 файла, в които са добавени 17 реда и са изтрити 0 реда
  1. 17
    0
      Aptfile

+ 17
- 0
Aptfile Целия файл

@@ -10,3 +10,20 @@ libxdamage1
libxfixes3
protobuf-compiler
zlib1g-dev
libcairo2
libcroco3
libdatrie1
libgdk-pixbuf2.0-0
libgraphite2-3
libharfbuzz0b
libpango-1.0-0
libpangocairo-1.0-0
libpangoft2-1.0-0
libpixman-1-0
librsvg2-2
libthai-data
libthai0
libvpx5
libxcb-render0
libxcb-shm0
libxrender1

Loading…
Отказ
Запис