Преглед на файлове

Fix CircleCI

mp-additions
Thibaut Girka преди 1 година
родител
ревизия
63d673ea24
променени са 1 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 4 реда
  1. 4
    4
      .circleci/config.yml

+ 4
- 4
.circleci/config.yml Целия файл

@@ -189,17 +189,17 @@ workflows:
- install-ruby2.6:
requires:
- install
- install-ruby2.5
- install-ruby2.5:
requires:
- install
- install-ruby2.6
- install-ruby2.4:
requires:
- install
- install-ruby2.5
- install-ruby2.6
- build:
requires:
- install-ruby2.5
- install-ruby2.6
- test-ruby2.6:
requires:
- install-ruby2.6
@@ -217,4 +217,4 @@ workflows:
- install
- check-i18n:
requires:
- install-ruby2.5
- install-ruby2.6

Loading…
Отказ
Запис