Преглед на файлове

Fix sample SAML_ACS_URL, SAML_ISSUER (#12669)

master
Aries преди 5 месеца
родител
ревизия
44f88a334b
променени са 2 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 4 реда
  1. 2
    2
      .env.nanobox
  2. 2
    2
      .env.production.sample

+ 2
- 2
.env.nanobox Целия файл

@@ -231,8 +231,8 @@ SMTP_FROM_ADDRESS=notifications@${APP_NAME}.nanoapp.io

# Optional SAML authentication (cf. omniauth-saml)
# SAML_ENABLED=true
# SAML_ACS_URL=
# SAML_ISSUER=http://localhost:3000/auth/auth/saml/callback
# SAML_ACS_URL=http://localhost:3000/auth/auth/saml/callback
# SAML_ISSUER=https://example.com
# SAML_IDP_SSO_TARGET_URL=https://idp.testshib.org/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO
# SAML_IDP_CERT=
# SAML_IDP_CERT_FINGERPRINT=

+ 2
- 2
.env.production.sample Целия файл

@@ -226,8 +226,8 @@ STREAMING_CLUSTER_NUM=1

# Optional SAML authentication (cf. omniauth-saml)
# SAML_ENABLED=true
# SAML_ACS_URL=
# SAML_ISSUER=http://localhost:3000/auth/auth/saml/callback
# SAML_ACS_URL=http://localhost:3000/auth/auth/saml/callback
# SAML_ISSUER=https://example.com
# SAML_IDP_SSO_TARGET_URL=https://idp.testshib.org/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO
# SAML_IDP_CERT=
# SAML_IDP_CERT_FINGERPRINT=

Loading…
Отказ
Запис